Història Lleida
Projecte d'Història sobre la ciutat de Lleida

Contacta si t'interessa el tema!! 

@-xavisabateroldan@gmail.com


Vídeo Lleida Antiga I

Seu Vella 1800

Seu Vella 2017

www.historia-lleida.webnode.es

Comentaris    Publica'n un a sota!

............................................................................................................................................................................

ELMENDA           aquesta web es molt interesant, perquè t'ensenya tota la informació de les

LLEIDA          construccions de Lleida. El tutor es el Xavo