Estudis Urbans a Lleida
Universitat de Barcelona - Departament de geografia

Presentació

Aquesta és la  publicació de les ponències de la